Yayın koşulları

– Dünyanın heryerinden, anarşist/ anti-otoriter/ liberter (özgürlükçü),

– ezilen sosyal gruplar,

– ve genel olarak, toplumsal kurtuluş için mücadele eden tüm birey ve kolektiflerden

gelen yayınlara öncelik verilir.

 

– Rejimle işbirliği yapan medyadan veya egemen ideolojiyi dile getirenlerden gelen,

– temsil politikasını destekleyen politik partilerden, temsilcilerden veya kurumlardan gelen,

– doğrudan veya dolaylı olarak kar amacıyla gönderilen,

– insan onuru, hassas kişisel bilgiler, cinsiyet eşitliği, herkes için eşitlik sözkonusu olduğunda nezaket ve saygı sınırlarını aşan,

– doğrudan veya dolaylı olarak başyazıda, karşı-bilgilendirme bültenlerinde ve toplantılarda alınan kararlarda belirtilen ilke ve amaçlarla çelişen

yazı, yorum ve materyalleri yayınlamıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *